Zgoda na przyszłe rekrutacje

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych tj. Panią Anetę Krajewska – Osińską, zam. Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 1132285448 i REGON 369055765, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów i Panią Olgę Piotrowską – Gaca, zam. Rembertów, ul. Główna 117A, 05-555 Tarczyn, posiadającą NIP 1231070254 i REGON 369061151 prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów działającymi wspólnie w formie spółki cywilnej pod nazwą HR Mastiff Aneta Krajewska-Osińska, Olga Piotrowska-Gaca spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Ks. Józefa Poniatowskiego, w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W związku z tym, iż także przyszły proces rekrutacyjny jest prowadzony dla klienta zewnętrznego, czyli potencjalnego pracodawcy rekrutowanego, a Klienta Administratora danych, niezbędnym elementem procesu rekrutacyjnego jest przekazanie moich danych osobowych do firmy zlecającej rekrutację na co również wyrażam zgodę. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie na adres email aosinska@hrmastiff.pl oraz opiotrowska@hrmastiff.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.