Polityka prywatności

Polityka Prywatności
www.hrmastiff.pl

Wstęp

Zdając sobie sprawę, że Twoje dane osobowe jako Użytkownika Serwisu i sposób ich wykorzystania nie są dla Ciebie obojętne chcę, abyś miał pewność, że Pani Aneta Krajewska – Osińska prowadząca działalność gospodarczą: HR MASTIFF Aneta Krajewska-Osińska  z siedzibą w Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn posiadająca numer REGON: 369055765 oraz nr identyfikacji podatkowej NIP: 1132285448 zachowuje należytą ostrożność, wykorzystując Twoje dane.
Moim celem jest również należyte informowanie Użytkowników Serwisu, o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Polityka prywatności zawiera także regulacje dot. „Cookies” i „Logów systemowych”. Zachęcam także do zapoznania się z treścią obowiązków informacyjnych skierowanych do kandydatów do pracy, jak i usługodawców i usługobiorców.

Zasady ogólne

Dane osobowe oraz inne informacje zebrane na temat Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody, wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z przepisami:

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204);
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 poz.1000)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1);
 • ustawy z dnia 4 maja 2019 r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (D.Z. U. z 2019 r. poz. 730). .

Sposób zabezpieczenia danych

 1. Usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za przetwarzane dane osobowe. Usługodawca stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (np. protokół SSL, szyfrowanie danych, ograniczenie i kontrola dostępu do danych), mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty, które zachowują je w poufności.
 2. Usługodawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje w Serwisie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku w celu ochrony danych i informacji na Twój temat.

Zasady przetwarzania danych

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu jako gość, w tym dostępnych w Serwisie, informacji o Usługodawcy nie wymaga podawania przez Ciebie żadnych danych osobowych.
 2. Skorzystanie przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu tj. „Oferty pracy”, „Aplikuj” wiąże się z koniecznością podania przez Ciebie pewnego zakresu danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość świadczenia usługi.
 3. W zakresie określonym w Serwisie możemy poprosić Ciebie, o podanie w szczególności następujących danych osobowych:
  1. W przypadku skorzystania z funkcjonalności Serwisu tj. „Oferty pracy” są to:
   • Stanowisko
   • imię, nazwisko
   • adres-mail
   • numer telefonu
   • dane wynikające z dołączonych dokumentów – CV
  2. W przypadku skorzystania z funkcjonalności Serwisu „Aplikuj” są to:
   • Wpisz stanowiska, na które chcesz aplikować
   • Imię i nazwisko
   • Adres e-mail
   • Numer telefonu
   • Dane wynikające z dołączonych dokumentów – CV.
 4. Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie, jak Twoje bezpośrednie działanie, którym to będzie „kliknięcie” przycisku „Aplikuj”.
 5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny i następuje przez zaznaczenie właściwego okienka wyboru („checkbox”) np. w trakcie skorzystania z funkcjonalności Serwisu w zakładce „Oferty pracy ”, skorzystania z funkcjonalności „Aplikuj”.
 6. Możesz w każdej chwili odwołać wcześniej wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać tę zgodę wystarczy wysłać do nas maila na adres: rodo@hrmastiff.pl wpisując w jego treści żądanie wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Poinformujemy Ciebie w osobnej wiadomości e-mail o jego realizacji. Możemy także poprosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji, w celu identyfikacji Twojej tożsamości.
 7. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Pani Aneta Krajewska – Osińska zam. Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą „HR Mastiff Aneta Krajewska – Osińska”, posiadającą numer NIP 1132285448, REGON 369055765
 8. Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie i w sposób zgodny z RODO, polskimi przepisami prawa przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego dla Klientów Administratora danych jeśli odpowiadasz na ofertę pracy, rejestrujesz się w bazie Usługodawcy oraz w celu archiwizacji, dochodzenia roszczeń.
 9. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w obowiązku informacyjnym, który znajduje się https://www.hrmastiff.pl/rodo/

Pliki „Cookies”, „Informacje systemowe”

W trakcie poruszania się po Serwisie mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Twojej strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Ciebie). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są one bezpieczne dla urządzenia, z którego korzystasz, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów oraz niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Co to są informacje systemowe (logi systemów)?

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Ciebie poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Twój komputer, a także czas dostępu i przesłana ilości danych.
Usługodawca może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Co to są pliki „Cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, który właśnie odwiedzasz i zapisywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego korzystasz podczas przeglądania naszego Serwisu. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu.
Wykorzystywane przez nas pliki „Cookies” nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytywanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki czemu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Użytkownika. „Cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dzięki nim możemy np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.
Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:

 • Stałe pliki „cookies”: są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji np. w celu uwierzytelnienia w ramach Serwisu co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszego Serwisu. Trwałe pliki cookies mogą pozostawać na komputerze dni, miesiące a nawet lata lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Tymczasowe pliki „cookies” (sesyjne): są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, z której Państwo korzystali podczas przeglądania naszego Serwisu.
 • „Funkcjonalne” pliki „cookies” , umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „Analityczne pliki cookies”  służące do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.”.
 • Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Są zamieszczane w Twoim urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku, które korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie Informacje te pozyskuje i zarządza nimi wyłącznie podmiot zewnętrzny, a nie Usługodawca.

Jak wyłączyć pliki „Cookies” w przeglądarce?

Każdy Użytkownik Internetu może decydować jakie pliki „cookies” chce używać i może je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której Użytkownicy korzystają. Jednak wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego Serwisu.
Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Safari : https://support.apple.com/kb/PH5042
 • Bing: https://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

PAMIĘTAJ, ŻE SAM/SAMA MOŻESZ ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES NA NASZEJ STRONIE

Zmiany dotyczące Polityki prywatności

Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji na stronach Serwisu.

Aktualizacja w dniu 01.03.2021 roku

Najnowsza aktualizacja w dniu 06.04.2023. Zmiany, które miały miejsce:

 • wprowadzono „przyciski” trzech reakcji na cookies: akceptacji wszystkich cookies, odrzucenia wszystkich lub dostosowania zgody do wybranych cookies.
 • usunięto kategorię „cookies” służących do zapewnienia bezpieczeństwa
 • dodano kategorię „Analityczne pliki cookies”

Przetwarzanie danych osobowych na platformie Facebook

 1. Administrator danych prowadzi fanpage o nazwie: HR Mastiff (https://www.facebook.com/HR-Mastiff-163306210404093/) na platformie Facebook, która to jest osobnym administratorem danych osobowych
 2. Kontakt z osobami fizycznymi, które obserwują, komentują, polubią lub kontaktują się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger traktowany będzie jako chęć nawiązania z nami współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także jako nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działań reklamowych i informacyjnych
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść uzna za obraźliwą lub niewłaściwą, zaś autora takich wpisów zablokować uniemożliwiając dostępu do publikowanych treści.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłaszania takich wpisów, o których mowa w powyższym zdaniu i ich autorów bezpośrednio do Facebook, co może skutkować usunięciem profilu na platformie.
 5. Dane osobowe dobrowolnie przez Ciebie podane na Twoim profilu są współadministrowane z Platformą Facebook