Współpraca z nami

Jak pracujemy:

Rekrutacje realizujemy w oparciu o zasadę Success Fee. Oznacza to, że otrzymujemy wynagrodzenie za efekt naszej pracy.

Szybko i sprawnie załatwiamy formalności związane z rozpoczęciem z nami współpracy – zasady współpracy z nami są proste i przejrzyste.

W oparciu o przedstawiony przez Klienta opis stanowiska, ustalamy plan działań rekrutacyjnych.

Dobieramy odpowiednie metody poszukiwań i łączymy je tak, aby w możliwie jak najkrótszym czasie dotrzeć do najlepszych kandydatów , najbardziej spójnych z oczekiwaniami Klienta. Nie ograniczamy się do jednej metody rekrutacyjnej. Robimy wszystko, aby realizowane rekrutacje były zakończone sukcesem.

Wyłaniamy najlepszych Kandydatów – analizujemy doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, predyspozycje osobowościowe, motywację do podjęcia pracy, dyspozycyjność, oczekiwania finansowe, referencje kandydata.

Rekomendujemy najciekawszych kandydatów, spełniających kryteria rekrutacyjne przedstawione przez Klienta.

Zapewniany gwarancję rekrutacyjną – odpowiadamy za każdą zrealizowaną rekrutację. Jeśli zarekomendowany Kandydat nie spełni oczekiwań pracodawcy, dołożymy wszelkich starań, aby nieodpłatnie przedstawić inne kandydatury.

Rekrutacja krok po kroku:

Zlecenie procesu
rekrutacyjnego
Analiza potrzeb i
oczekiwań Klienta
Search
Rozmowy z
Kandydatami
Ostateczna analiza
kandydatur wraz
z Klientem
Koordynacja procesu
rekrutacyjnego u Klienta
Przedstawienie wybranych kandydatur potencjalnemu Pracodawcy
Analiza kwalifikacji i
referencji Kandydatów
Wyłonienie przez Klienta kandydatury, której zostanie złożona oferta pracy
Wsparcie Klienta i
Kandydata na etapie
ustalania warunków współpracy
Przekazanie informacji
zwrotnej wszystkim
rekomendowanym
Kandydatom
Za zgodą Klienta i
zatrudnionego Kandydata- kontakt i wsparcie Kandydata w trakcie współpracy
z Klientem