Zgoda na prowadzenie rekrutacji

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych tj. Panią Anetę Krajewską – Osińską, zam. Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 1132285448 i REGON 369055765, prowadzącą działalność gospodarczą pod firma HR Mastiff Aneta Krajewska – Osińska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko pracy w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. W związku z tym, iż proces rekrutacyjny jest prowadzony dla klienta zewnętrznego, czyli potencjalnego pracodawcy rekrutowanego, a Klienta Administratora danych, niezbędnym elementem procesu rekrutacyjnego jest przekazanie moich danych osobowych do firmy zlecającej rekrutację na co również wyrażam zgodę. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie na adres email: aosinska@hrmastiff.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.