Przetwarzanie danych osobowych na platformie Facebook

Przetwarzanie danych osobowych na platformie Facebook

 

  1. Administrator danych prowadzi fanpage o nazwie: HR Mastiff (https://www.facebook.com/HR-Mastiff-163306210404093/) na platformie Facebook, która to jest osobnym administratorem danych osobowych
  2. Kontakt z osobami fizycznymi, które obserwują, komentują, polubią lub kontaktują się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger traktowany będzie jako chęć nawiązania z nami współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także jako nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działań reklamowych i informacyjnych
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść uzna za obraźliwą lub niewłaściwą, zaś autora takich wpisów zablokować uniemożliwiając dostępu do publikowanych treści.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłaszania takich wpisów, o których mowa w powyższym zdaniu i ich autorów bezpośrednio do Facebook, co może skutkować usunięciem profilu na platformie.
  5. Dane osobowe dobrowolnie przez Ciebie podane na Twoim profilu są współadministrowane z Platformą Facebook