Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
(prosimy o jej dokładne przeczytanie i zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych w niej zawartymi)

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ,które wejdzie w życie 25 maja 2018 (dalej RODO) uprzejmie informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pani Aneta Krajewska – Osińska, zam. Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 1132285448 i REGON 369055765, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów i Pani Olga Piotrowska – Gaca, zam. Rembertów, ul. Główna 117A, 05-555 Tarczyn, posiadającą NIP 1231070254 i REGON 369061151 prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów
  działającymi wspólnie w formie spółki cywilnej pod nazwą HR Mastiff Aneta Krajewska-Osińska, Olga Piotrowska-Gaca spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Ks. Józefa Poniatowskiego
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a) RODO, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dla potencjalnego pracodawcy kandydata do pracy (Klienta Administratora danych – międzynarodowa firma farmaceutyczna, dla którego prowadzona jest rekrutacja na wybrane przez Pana/Panią stanowisko pracy, dla celów dalszych rekrutacji (jeśli wyrazili Państwo odrębną zgodę), w celu archiwizacji.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą potencjalni pracodawcy kandydata do pracy (Klienci Administratora danych – międzynarodowa firma farmaceutyczna) dla, których prowadzona jest rekrutacja.  Zanim Pani/Pana dane zostaną przekazane Klientom Administratora Danych otrzyma Pani/Pan informację o dokładnej nazwie Klienta Administratora danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018 r), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy wprowadzające do krajowego porządku prawnego przepisy RODO.
 7. Zakres żądanych od Pani/Pana określonych danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów Kodeksu pracy (Art. 221. § 1) i jest warunkiem zawarcia umowy z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane zostaną usunięte z zasobów Administratora danych, w przypadku nie wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą usunięte po upływie 3 lat od momentu ich przekazania.