Pracownik Działu Przetargów

Pracownik Działu Przetargów

Rodzaj umowy: zlecenie lub kontrakt (praca dorywcza, w przyszłości możliwe stałe zatrudnienie)
Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Kompleksowa obsługa postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy, w tym weryfikacja zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opracowywanie zapytań dot. zapisów umowy oraz zapytań merytorycznych
 • Przygotowywanie i prowadzenie obsługi dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie pism wynikających z procedury przetargowej
 • Współpraca z przedstawicielami regionalnymi i działem handlowym
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
 • Doświadczenie w pracy przy przetargach publicznych
 • Znajomość Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp
 • Znajomość obsługi komputera (MS Word, Excel, Acrobat Reader)
 • Umiejętność posługiwania się podpisem elektronicznym
 • Znajomość miniPortalu UZP
 • Znajomość platform zakupowych dot. przetargów
 • Dbałość o zachowanie terminów oraz jakości składanych dokumentów
 • Dokładność, solidność, sumienność, lojalność względem pracodawcy

Naszym Klientem jest Hurtownia Farmaceutyczna
HR Mastiff posiada certyfikat o dokonaniu wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).
Numer rejestru 18205
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje.

Prześlij CV